Zavřít

GKFX celosvětově

Vyberte zemi aby se Vám zobrazila nabídka pro Váš daný region.

V případě, že v seznamu není na výběr Vaše země či region, navštivte Globální domovskou stránku.

Zavřít

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá!

Jak byste ohodnotili naše stránky podle stupnice od 1 do 5, za předpokladu, že je 5 nejvyšší a 1 nejnižžší známka?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prosím napiště zpětnou vazbu do pole níže a řekněte nám, co si myslíte!

Refresh

Podpora

MiFID II

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je legislativa EU, která upravuje firmy, které poskytují služby klientům spojeným s finančními nástroji, a místa, kde se tyto nástroje obchodují. MiFID byla ve Spojeném království aplikována od listopadu 2007, avšak nyní je revidována, za účelem zlepšení fungování finančních trhů s ohledem na finanční krizi a posílení ochrany investorů. Změny nabývají účinnosti dne 3. ledna 2018, přičemž nová legislativa je známá jako MiFID II. Společnost GKFX je autorizována a řízena Úřadem pro finanční kontrolu ve Velké Británii a je povinna splňovat požadavky směrnice MiFID II.

Obsah stránky - Co je MiFID II?
 

MiFID II je aktualizovaná verze původní směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která byla zavedena již v roce 2007 a je určena k regulaci finančních trhů v rámci EU.

Od 3. ledna 2018 budou evropské regulační orgány prosazovat směrnice MiFID a MiFID II všem členským státům v EU s cílem zvýšit bezpečnost, transparentnost a konkurenceschopnost evropských finančních trhů.

Rámec MiFID II se zaměřuje především na data a vyžaduje poskytovatele finančních služeb, jako je GKFX, aby zajistili, že budou schopni zaznamenávat, oznamovat a uchovávat údaje zodpovědně.

To zahrnuje, mimo jiné:

1. Klasifikace klientů - národní identifikátory klienta

Všichni klienti poskytovatelů finančních služeb musí být identifikováni pomocí National Identifier Client (NCI).

Klienti společnosti GKFX obdrží e-mailovou korespondenci ohledně dodatečných informací, které musí předložit, dodané identifikátory budou následně používány jako požadavek podle směrnice MiFID II.

2. Právní klasifikace - identifikátory právnické osoby

Subjekty způsobilé k vykazování s identifikátorem právnické osoby (LEI) by měly být vykazovány u LEI, což zahrnuje i firemní zákazníky společnosti GKFX. Pokud korporátní zákazníci nemohou poskytnout vhodné číslo LEI, nebudou moci pokračovat v obchodování s GKFX.

3. Nahlášení transakcí

Zprávy o transakcích MiFID se používají k monitorování zneužívání trhu, směrnice MiFID II bude klást větší důraz na údaje o transakcích, stejně jako na rozšířené pokrytí kolem klienta a přidružených protistran.

Pokrytí vykazovaných nástrojů se také zvýšilo na pokrytí:

• Všechny akcie a dluhopisy uvedené na regulovaných evropských trzích
• Derivátové smlouvy všech akcií a dluhopisů kótovaných na regulovaných evropských trzích

Obsah stránky - Co musím udělat?
 

Při přípravě směrnice o zdokonalených směrnicích o trzích finančních nástrojů (MiFID II), které mají vstoupit v platnost dne 3. ledna 2018, je GKFX povinen ověřit vaši státní příslušnost, pokud chcete obchodovat s produkty CFD pro indexové, kapitálové, dluhopisové a komoditní produkty.

Proto jste-li občanem (nebo máte dvojí státní příslušnost) kterékoli z uvedených zemí (viz výše), požadujeme, abyste nám poskytli kopii příslušných dokladů národního klientského identifikátoru (NCI), pokud o to požadujeme od vás.

Kopii příslušného dokumentu NCI nám můžete zaslat na e-mail mifid2@gkfx.com.

Tabulka národních klientských identifikátorů

 
Nationality National Client Identifier
Belgie Belgické národní číslo - Numéro de registre national – Rijksregisternummer
Bulharsko Bulharské národní číslo
Kypr Číslo pasu
Česká Republika Národní identifikační číslo - Rodné číslo
Dánsko Osobní identifikační kód - CPR
Estonsko Osobní identifikační kód - Isikukood
Španělsko Daňové dentifikační číslo - Código de identificación fiscal
Finsko Osobní identifikační kód
Spojené království UK Číslo sociálního pojištění
Řecko Osobní identifikační číslo
Chorvatsko Osobní identifikační číslo - Osobni identifikacijski broj (OIB)
Island Osobní identifikační kód - Kennitala
Itálie Codice fiscale
Lichtenštejnsko Číslo národního identifikačního průkazu -Personenidentifikationsnummer (PEID)
Litva Osobní kód - Asmens kodas
Lotyšsko Osobní kód - Personas kods
Malta Národní identifikační číslo
Nizozemsko Číslo národního identifikačního průkazu - Persoonsnummer
Norsko Osobní identifikační číslo - Foedselsnummer
Polsko Poland - PESEL / Numer identyfikacji podatkowej
nebo
Daňové číslo (Numer identyfikacji podatkowej)
Portugalsko Daňové číslo - Número de Identificação Fiscal
Rumunsko Národní identifikační číslo - Cod Numeric Personal
Švédsko Osobní identifikační číslo - Personnummer
Slovinsko Osobní identifikační číslo - EMŠO: Enotna Matična Številka Občana
Slovensko Osobní číslo - Rodné číslo
Pro státní příslušníky zemí mimo EU / EHP poskytněte kopii platného cestovního pasu
 
FAQs

Co se stane, když nemám požadované informace?

p-c

Co jsou CFD?

p-c

VAROVÁNÍ RIZIK


Veškeré bankovní produkty obchodovatelné na marži nesou velkou míru rizika pro vaše finanční zdroje. Nejsou tedy vhodné pro všechny investory a z tohoto důvodu můžete přijít více než svůj počáteční vklad. Ujistěte se, že jste plně vyrozumění s rizikem. Pokud nejste si jisti, vyžádejte o pomoc od nezávislého poradentsví. 
Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

Our products are traded on margin and carry a high degree of risk. Losses can exceed your initial deposit.