Zavřít

Languages

GKFX celosvětově

Vyberte zemi aby se Vám zobrazila nabídka pro Váš daný region.

V případě, že v seznamu není na výběr Vaše země či region, navštivte Globální domovskou stránku.

Zavřít

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá!

Jak byste ohodnotili naše stránky podle stupnice od 1 do 5, za předpokladu, že je 5 nejvyšší a 1 nejnižžší známka?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prosím napiště zpětnou vazbu do pole níže a řekněte nám, co si myslíte!

Refresh

Podpora

Privacy Policy

Trading on margin carries a high level of risk to your capital, and you can lose more than your initial deposit. Please view our
full risk warning before opening an account with us.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Naším úkolem je respektování důvěrnosti informací a soukromí jednotlivých osob.

Společnost GKFX klade maximální důraz na ochranu všech osobních údajů uchovávaných o našich zákaznících, zaměstnancích, jednatelích, akcionářích a dalších osobách. Společnost GKFX shromažďuje a zpracovává data v souladu s místní legislativou, což je momentálně zákon DPA 1998 a regulátor FCA (Financial Conduct Authority). Naše zásady ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje a jak jsou tyto informace spravovány a používány.

Shromažďování osobních údajů
Společnost GKFX bude shromažďovat a uchovávat informace o vás, když vyplníte online žádost nebo jiný typ formuláře nebo když se přihlásíte ke svému účtu nebo budete jeho prostřednictvím obchodovat za použití online platformy (MT4), mobilních aplikací a jiných prostředků. Společnost GKFX může navíc čas od času shromažďovat a zpracovávat data týkající se vás, a to z důvodu zajištění souladu s některými předpisy a platnou legislativou

Jaká data společnost GKFX shromažďuje?
• Jméno
• Datum narození
• E-mailová adresa
• Poštovní adresa
• Národnost
• Údaje o bankovním účtu
• Telefonní číslo
• IP adresa

Z důvodu ověření výše uvedených informací vás můžeme požádat o doklad potvrzující vaši trvalou adresu, může to být například účet za energii, kopie pasu nebo řidičského průkazu.

Společnost GKFX shromažďuje určité osobní údaje z několika důvodů, například pro tyto účely:
• poskytování služeb, které od nás požadujete, včetně zpracování transakcí;
• ověřování vaší identity;
• uchovávání vašeho osobního profilu;
• správa vašeho účtu;
• zajištění souladu s regulátorem (FCA) a jinou legislativou;
• kontaktování vaší osoby, když to bude třeba a vhodné, v souvislosti se službami, které vám jsou poskytovány;
• informování vaší osoby jako klienta v souvislosti se záležitostmi, jako jsou vaše činnosti spojené s obchodováním a aktivity společnosti GKFX;
• správa vám poskytovaných produktů a služeb;
• informování vaší osoby o produktech a službách nabízených společností GKFX;
• informování vaší osoby o produktech a službách společnosti GKFX, o které byste mohli mít zájem;
• vylepšování našich služeb;
• zvyšování vaší spokojenosti jako klienta;
• informování vaší osoby o příležitostech, které jsou podle našeho názoru pro vás relevantní;
• vytváření anonymizovaných statistických údajů

Souhlas
Přístupem na naše webové stránky a odesláním výše uvedených informací společnosti GKFX souhlasíte s tím, že společnost GKFX může používat vaše osobní údaje pro výše uvedené účely. Jste srozuměni s tím, že nám budete poskytovat osobní údaje, jež budeme používat k otevírání, správě a údržbě vašeho účtu u nás. Tato data budou v souladu s požadavky regulátora bezpečně uložena a uchovávána po dobu 6 let od uzavření vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že pro účely zlepšování poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti klientů může být třeba sdílet některé informace se třetími stranami.

Použití osobních údajů
I když vám čas od času můžeme zaslat marketingový materiál, který bude podle našeho názoru pro vás užitečný, respektujeme také vaše soukromí.

Zavazujeme se, že vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme se třetími stranami sdílet, avšak výhradně v souvislosti s běžnými činnostmi naší společnosti. To znamená, že v závislosti na příslušném produktu nebo službě a určitých omezeních platných pro citlivé údaje mohou být osobní údaje poskytnuty těmto stranám:

• čas od času to může být regulátor FCA (Financial Conduct Authority) a jiné regulační a státní úřady ve Spojeném království a jiných zemích;
• jiné společnosti v rámci skupiny, které poskytují finanční a jiné služby;
• odborné poradenské společnosti a poskytovatelé služeb, kteří nám na základě smlouvy poskytují správní, finanční, pojišťovací, průzkumné a jiné služby;
• brokeři IB, se kterými máme vzájemné vztahy (kdokoli z nich může působit v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo mimo něj);
• poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály a regulační úřady dle dohody nebo na základě zákona;
• agentury poskytující informace o úvěrové spolehlivosti nebo reference;
• kdokoli, kdo získal oprávnění od určité osoby, dle specifikací dané osoby nebo na základě smlouvy.

Vaše práva
• Máte oprávnění přístupu a za přiměřený správní poplatek můžete požádat o kopii svých osobních údajů, které naše společnost uchovává.

• Pokud námi uchovávané informace nejsou správné nebo úplné, je třeba nás o tom informovat, abychom mohli podniknout kroky potřebné k aktualizaci našich záznamů. V takovém případě bychom potom informovali kteroukoli třetí stranu, s níž jsme vaše údaje mohli sdílet, a požádali bychom ji o provedení stejných úprav.

• Můžete požádat o odstranění svých osobních údajů z našich záznamů. Tento úkon nemusí být kvůli zajištění souladu s požadavky regulátora proveden okamžitě a odstranění dat může chvíli trvat. V případech, kdy je takové odstranění povoleno, budeme také informovat všechny třetí strany, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli, a požádáme je o odstranění vašich údajů z jejich záznamů.

• Svůj souhlas týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete odvolat, může se však za určitých okolností stát, že kvůli zajištění souladu s požadavky regulátora a jinými platnými zákony nemusíme být schopni reagovat na vaši žádost okamžitě. V případech, kdy jsme mohli sdílet vaše údaje se třetími stranami, je budeme o odvolání vašeho souhlasu informovat.

Zabezpečení
Osobní údaje ukládáme za použití kombinace různých zabezpečených počítačových úložišť pro elektronické a jiné způsoby ukládání dat a máme zavedená opatření na ochranu osobních dat proti zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucím úpravám nebo úniku.

Podle požadavků našeho regulátora musíme uchovávat záznamy poměrně dlouhou dobu. Pokud však vyhodnotíme, že údaje již nejsou potřebné, odstraníme vaše osobní údaje nebo bezpečně zničíme příslušné záznamy. Podrobnosti svého protokolu nesmíte sdílet s žádnou třetí stranou, ani jejich obsah vyzradit.

Obecné
• Většinu informací o svých klientech získáváme přímo od nich, vyhrazujeme si však právo získat informace i z jiných zdrojů, jako jsou agentury poskytující informace o úvěrové spolehlivosti nebo agentury zaměřené na prevenci podvodů.

• Všichni zaměstnanci společnosti GKFX absolvovali školení týkající se zachování důvěrnosti osobních údajů při jejich zpracování.

• Web společnosti GKFX používá doplňky Social Plugins, které mohou získat informaci o tom, že máte v prohlížeči otevřené naše webové stránky, a zjištěné informace mohou zahrnovat také vaši IP adresu. Pokud nechcete tyto informace sdílet, před otevřením našich webových stránek se odhlaste od svých účtů sociálních médií.

• Společnost GKFX používá soubory cookie ke shromažďování informací o vašem přístupu na tyto webové stránky a také k jiným službám, které vám poskytujeme. Cookie jsou malé informační soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče a ukládány na pevný disk počítače. Soubory cookie nemohou počítač poškodit. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na příjem souboru cookie. Následně se můžete rozhodnout, jestli soubor přijmete či nikoliv. Pokud chcete, máte možnost tuto funkci vypnout pomocí nastavení v počítači, může to však mít nepříznivý vliv na prohlížení dalších částí webových stránek. Informace o souborech cookie na tomto webu zjistíte na naší stránce „Use of cookies by the GKFX“ (Použití souborů cookie společností GKFX): https://www.gkfx.co.uk/Cookies

• Usilujeme o to, aby námi uchovávané osobní údaje byly přesné a aktuální. I když vynakládáme maximální úsilí, aby všechny údaje, které uchováváme, byly správné a aktuální, vaší odpovědností je informovat nás o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů.

• Marketingové materiály: Pokud již od nás nechcete přijímat informace a chcete být odebráni z našeho standardního marketingového seznamu adresátů, můžete kdykoli kliknout na odkaz „zrušit odběr“ (netýká se nákladů na služby poskytování internetu), který je vložený do každého e-mailu odesílaného společností GKFX a umožňuje bezplatné zrušení příjmu dalších zpráv.

• Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto zásady změnit. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, upozorníme vás zde nebo prostřednictvím upozornění na naší domovské stránce.

Chcete-li zjistit další informace o osobních údajích, kontaktujte nás na adrese

Kontaktní údaje
DPO, GKFX Financial Services Limited Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London, EC3A 7JB

+44 (0) 207 186 1250
+44 (0) 207 186 1251

www.gkfx.com privacy@gkfx.com

VAROVÁNÍ RIZIK


Veškeré bankovní produkty obchodovatelné na marži nesou velkou míru rizika pro vaše finanční zdroje. Nejsou tedy vhodné pro všechny investory a z tohoto důvodu můžete přijít více než svůj počáteční vklad. Ujistěte se, že jste plně vyrozumění s rizikem. Pokud nejste si jisti, vyžádejte o pomoc od nezávislého poradentsví. 
Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

Our products are traded on margin and carry a high degree of risk. Losses can exceed your initial deposit.