Zavřít

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá!

Jak byste ohodnotili naše stránky podle stupnice od 1 do 5, za předpokladu, že je 5 nejvyšší a 1 nejnižžší známka?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prosím napiště zpětnou vazbu do pole níže a řekněte nám, co si myslíte!

Refresh

Regulations

The GKFX Group is authorised and regulated by some of the world’s most recognised regulatory bodies.

At GKFX you can make investments with high confidence. GKFX guarantees your security under legal terms. We are fully regulated by the major local regulators all around the world.
GKFX je regulovaná společnost, u které můžete investovat s vysokou důvěrou. GKFX garantuje Vaši bezpečnost ze zákona, což z nás činí transparentní a otevřenou organizací, která je regulována hlavními světovými regulátory.
Regulátoři
 • FCA

  Registrační číslo
  501320

FCA

The Financial Conduct Authority (FCA) je nezávislý nevládní orgán, stanovený zákonnou pravomocí podle finančních služeb a trzích z roku 2000. Jedná se o společnost s ručením omezeným a je financována z odvětví finančních služeb . .

Viz Detaily
Společní regulátoři

Bafin

Registrační číslo: 130602

The GKFX Financial Services Ltd. Frankfurt Branch is at the Bundesanstalt für Financial Services registered.


Finanční servisy GKFX Ltd. Franfurt Branch jsou registrovány u Bundesanstalt für Financial Services

Viz Detaily

CNB

Registrační číslo: 256/2004

ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. To je stanoveno na základě Ústavy České republiky a vykonává svou činnost v souladu se zákonem č 6/1993 Sb ., O České národní bance (pdf, 137 kB) a dalšími předpisy. Je to subjekt veřejnoprávného subjektu mající sídlo v Praze. Je svěřen kompetenci správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Spravuje majetek státu nezávisle a s odbornou péčí jí byly svěřeny. Intervence v její činnosti jsou přípustné pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, která se skládá z guvernéra ČNB, dvou viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady. Všichni členové bankovní rady jmenuje prezident České republiky na dobu šest let. 

Podle článku 98 Ústavy České republiky a zákona č 6/1993 Sb., O České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytvoření prostředí s nízkou inflací v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Nezávislost centrální banky je nezbytným předpokladem pro efektivní měnové nástroje vedoucí k cenové stabilitě. Aniž by byl dotčen hlavní cíl, ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády.

V souladu se svým hlavním cílem, ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování mezi bankami. Také vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz, stejně jako devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, včetně příjmů a celních orgánů, Českou správu sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy a účty napojené na rozpočet Evropských společenství. Podle povolení od Ministerstva financí, ČNB provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sídlo ČNB je v Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Viz Detaily

Národná Banka Slovenska

Registrační číslo: 591922

Národná banka Slovenska je centrální bankou Slovenské rebubliky. 

Od 1.ledna 2009 se Národní banka Slovenska stala součástí Evropského systému. Ve spolupráci s Evroupskou centrální bankou a centrálními bankami území v evropské zóně zachovává cenovou stabilitu. Vrámci Eurosystému, Národní banka Slovencka plní úkoly tákající se:

 • Monetární politika
 • Devizové operace a rezervy
 • Vydání euro bankovek a mincí
 • Platební systémy
 • Statistiky
 • Mezinárodní společnost
 • Vzájemná spolupráce a podpora mezi centrálními bankami
 • Finanční stabilita v zóně eura
 • Další důležitou roli má Národná banka Slovenska
Viz Detaily

CNMV

Registrační číslo: 71

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) je agentura, která má na starosti dohled a kontrolu španělských akciových trhů a činností všech účastníků na těchto trzích. Byla vytvořena zákonem trhu s cennými papíry, který ustanovil hloubkovou reformu tohoto segmentu španělského finančního systému. Zákon 37/1998 aktualizován výše uvedeným zákonrm vytvořil právní rámec, který je plně v souladu s požadavky Evropské unie a podporuje rozvoj evropských akciových trhů. Účelem CNMV je zajistit transparentnost španělského trhu a správnost tvorby cen v nich na ochranu investorů. CNMV podporuje zpřístupnění jakýchkoliv informací, potřebné k dosažení těchto cílů, jakýmikoliv prostředky, které má k dispozici; pro tento účel využívá nejnovější výpočetní techniku a neustále monitoruje zlepšení poskytované technologickým pokrokem.Hlavními oprávěními osobami CNMV jsou španělští investoři, kterým musíme zajistit dostatečnou ochranu. Za tímto účelem CNMV se zaměřuje zejména na zlepšení kvality zpřístupňování informací na trh, a vynaložení zvláštního úsilí v oblasti auditu a při vyvíjení nových požadavků na zveřejňování týkající se systémů odměňování ředitelů a vedoucích pracovníků, které jsou spojeny s cenami akcií společnosti, kde pracují.

Viz Detaily

VAROVÁNÍ RIZIK


CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a představují vysoké riziko rychlé peněžní ztráty v důsledku pákového efektu. 80.17% účtů retailových investorů utrpí při investování do CFD s tímto poskytovatelem ztrátu. Měli byste zvážit, zda rozumíte podstatě těchto CFD a víte, jak fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz. Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a představují vysoké riziko rychlé peněžní ztráty v důsledku pákového efektu. 80.17% účtů retailových investorů utrpí při investování do CFD s tímto poskytovatelem ztrátu. Měli byste zvážit, zda rozumíte podstatě těchto CFD a víte, jak fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz. Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

80.17% retailových investorů utrpí při investování do CFD ztrátu.